Плажни .com - продуктов каталог за плажни стоки и аксесоари

Каталог за плажни стоки и аксесоари

Намерени са общо 25 продукта с думата "амбулаторна"

Снимка на продукта Описание Фирма

,

Лечение на разширени капиляри чрез амбулаторна микрофлебектомия

Лечение на разширени капиляри чрез амбулаторна микрофлебектомияФлебектомия е хирургично отстраняване на разширената вена. Микрофлебектомията е амбулаторен метод за премахване на варици чрез минимална инвазия на болното място (предимно по ръцете и краката) Малките разрези (2-3 мм) по кожата при амбулаторната микрофлебектомия я правят предпочитан метод за леченеи на разширени вени и капиляри. Минималната големина на разреза при микрофлебектомията спомага за добрите козметични ефекти на по-късен етап от възстановяването. Рисковете при флебектомията са минимални. Най – често се наблюдават малки хематоми, оцветяване и втвърдявания, които изчезват в следващите дни.

други продукти с име: Лечение на разширени капиляри чрез амбулаторна микрофлебектомия

,

Лечение на разширени вени с амбулаторна микрофлебектомия

Лечение на разширени вени с амбулаторна микрофлебектомияФлебектомия е хирургично отстраняване на разширената вена. Флебектомията е успешен начин за премахване на варици от ръцете, краката и други места по тялото с минимална инвазия. Срезовете, които се правят по кожата са изключително малки - 2 до 3 мм. Лечението чрез амбулаторна микрофлебектомия дава добри козметични резултати на по-късен етап заради малките срезове по кожата. Козметичните рискове от амбулаторната микрофлебектомия са малко и се изразяват в малки хематоми, оцветявания и втърдяване, които бързо изчезват сами.

други продукти с име: Лечение на разширени вени с амбулаторна микрофлебектомия

,

Амбулаторна микрофлебектомия за варикоза

Амбулаторна микрофлебектомия за варикозаМикро флебектомията е оперативно лечение на разширени вени и капиляри чрез отстраняването им. Чрез микрофлебектомия успешно се премахват варици с минимална инвазия. Разрезите по кожата при амбулаторната микрофлебектомия са не по-големи от 2-3 мм. Малкото нараняване на кожата спомага за добрите козметични резултати след лечението. След амбулаторната микрофлебектомия има малки рискове от поява на хематоми, оцветяване и втвърдявания, които изчезват сами до няколко дни.

други продукти с име: Амбулаторна микрофлебектомия за варикоза

,

Лечение на варикозна болест чрез амбулаторна микрофлебектомия

Лечение на варикозна болест чрез амбулаторна микрофлебектомияАмбулаторната флебектомия е оперативна процедура за отсраняване на разширени вени и капиляри с минимален разрез. Чрез микрофлебектомия успешно се премахват варици с минимална инвазия. Малките разрези (2-3 мм) по кожата при амбулаторната микрофлебектомия я правят предпочитан метод за леченеи на разширени вени и капиляри. Малките инвазии по кожата на гарантират добри козметични резултати след микрофлебектомия. Микрофлебектомията има изключително малко рискове. Може да се получат малки подутини и втвърдявания, които бързо изчезват.

други продукти с име: Лечение на варикозна болест чрез амбулаторна микрофлебектомия

,

Лечение на разширени вени с амбулаторна микрофлебектомия

Лечение на разширени вени с амбулаторна микрофлебектомияАмбулаторната флебектомия е оперативна процедура за отсраняване на разширени вени и капиляри с минимален разрез. Амбулаторна микрофлебектомия се използва за премахване на вени и разширени капиляри. Малките разрези (2-3 мм) по кожата при амбулаторната микрофлебектомия я правят предпочитан метод за леченеи на разширени вени и капиляри. Малкото нараняване на кожата спомага за добрите козметични резултати след лечението. Микрофлебектомията има изключително малко рискове. Може да се получат малки подутини и втвърдявания, които бързо изчезват.

други продукти с име: Лечение на разширени вени с амбулаторна микрофлебектомия

,

Лечение на варикозна болест с амбулаторна микрофлебектомия

Лечение на варикозна болест с амбулаторна микрофлебектомияМикрофлебектомия е оперативен метод за премахване на разшорени вени и капиляри по хирургичен път. Амбулаторна микрофлебектомия се използва за премахване на вени и разширени капиляри. Разрезите по кожата при амбулаторната микрофлебектомия са не по-големи от 2-3 мм. Малкото нараняване на кожата спомага за добрите козметични резултати след лечението. Процедурата е с изключително малък риск - от хематоми или втвърдявания по кожата, които изчезват до няколко дни.

други продукти с име: Лечение на варикозна болест с амбулаторна микрофлебектомия

,

Терапия а варикоза чрез амбулаторна микрофлебектомия

Терапия а варикоза чрез амбулаторна микрофлебектомияАмбулаторната флебектомия е оперативна процедура за отсраняване на разширени вени и капиляри с минимален разрез. Премахването на варици, най-често от ръцете и краката, с помощта на амбулаторната микрофлебектомия е с минимална инвазия на болното място. Лечението на разширени вени и капиляри по метода амбулаторна микрофлебектомия е с много малки срезове по кожата - 2-3 мм. Малките инвазии по кожата на гарантират добри козметични резултати след микрофлебектомия. Процедурата е с изключително малък риск - от хематоми или втвърдявания по кожата, които изчезват до няколко дни.

други продукти с име: Терапия а варикоза чрез амбулаторна микрофлебектомия

,

Лечение на разширени вени чрез амбулаторна микрофлебектомия

Лечение на разширени вени чрез амбулаторна микрофлебектомияПри амбулаторната микрофлебектомия разширените капиляри и вени се отстраняват с минимален разрез на болното място. Микрофлебектомията е амбулаторен метод за премахване на варици чрез минимална инвазия на болното място (предимно по ръцете и краката) Малките разрези (2-3 мм) по кожата при амбулаторната микрофлебектомия я правят предпочитан метод за леченеи на разширени вени и капиляри. На по-късен етап от възстановяването резултатите от лечението на вариокозна болест са изключително добри в козметичен план. Процедурата е с изключително малък риск - от хематоми или втвърдявания по кожата, които изчезват до няколко дни.

други продукти с име: Лечение на разширени вени чрез амбулаторна микрофлебектомия

,

Амбулаторна микрофлебектомия за варикозна болест

Амбулаторна микрофлебектомия за варикозна болестПри амбулаторната микрофлебектомия разширените капиляри и вени се отстраняват с минимален разрез на болното място. Амбулаторна микрофлебектомия се използва за премахване на вени и разширени капиляри. Малките разрези (2-3 мм) по кожата при амбулаторната микрофлебектомия я правят предпочитан метод за леченеи на разширени вени и капиляри. На по-късен етап от възстановяването резултатите от лечението на вариокозна болест са изключително добри в козметичен план. Микрофлебектомията има изключително малко рискове. Може да се получат малки подутини и втвърдявания, които бързо изчезват.

други продукти с име: Амбулаторна микрофлебектомия за варикозна болест

,

Лечение на варикоза с амбулаторна микрофлебектомия

Лечение на варикоза с амбулаторна микрофлебектомияАмбулаторната флебектомия е оперативна процедура за отсраняване на разширени вени и капиляри с минимален разрез. Флебектомията е успешен начин за премахване на варици от ръцете, краката и други места по тялото с минимална инвазия. Минималният размер на разреза при амбулаторната микрофлебектомия (2-3 мм) я правят предпочитан от пациентите метод за премахване на разширени вени. Малките инвазии по кожата на гарантират добри козметични резултати след микрофлебектомия. Козметичните рискове от амбулаторната микрофлебектомия са малко и се изразяват в малки хематоми, оцветявания и втърдяване, които бързо изчезват сами.

други продукти с име: Лечение на варикоза с амбулаторна микрофлебектомия

1 | 2 | 3 |
Лечение на разширени капиляри чрез амбулаторна микрофлебектомия, Терапия а разширени вени чрез амбулаторна микрофлебектомия, Терапия а разширени капиляри чрез амбулаторна микрофлебектомия, Премахване на , Лечение на разширени вени с амбулаторна микрофлебектомия, Амбулаторна микрофлебектомия за разширени вени, Премахване на разширени вени с амбулато, Амбулаторна микрофлебектомия за варикоза, Премахване на разширени вени с амбулаторна микрофлебектомия, Лечение на варикоза чрез амбулаторн, Лечение на варикозна болест чрез амбулаторна микрофлебектомия, Премахване на разширени капиляри с амбулаторна микрофлебектомия, Терапия а вари, Лечение на варикоза с амбулаторна микрофлебектомия, Микрофлебектомия за варикоза, Лечени, Лечение на варикозна болест с амбулаторна микрофлебектомия, Лечение на разширени вени чрез амбулаторна микрофлебектомия, Лечение на разширени в, Терапия а варикоза чрез амбулаторна микрофлебектомия, Терапия а разширени вени чрез амбулаторн, Премахване на разширени вени с амбул, Амбулаторна микрофлебектомия за варикозна болест, Амбулаторна микрофлебектомия за ра, Лечение на разширени вени с амбулаторна мик,